ทำไมต้องมีนิติบุคคลคอยดูแล

125 อ่าน

นิติบุคคลในหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดต่างๆทุกๆที่จะมีส่วนกลางไว้ใช้ร่วมกัน ซึ่งทุกคนถือเป็นเจ้าของร่วม โดยที่จะมีฝ่ายนิติบุคคลเข้ามาเป็นผู้ดูแล แต่ก็มีหลายคนให้ความสงสัยว่านิติบุคคลคือใคร มาจากไหนและมีหน้าที่ดูแลอะไร จัดสรรปันส่วนอย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆของความจำเป็นที่ควรมีบริษัทนิติบุคคลที่ดีเข้ามาช่วยบริหาร

 

ถ้าถามว่ากลุ่มนิติบุคคลจำเป็นต้องมีหรือไม่ สามารถบอกได้เลยว่าจำเป็นมาก เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและส่วนรวมให้ดีอยู่เสมอ กลุ่มนิติบุคคลกลุ่มนี้จะคอยช่วยได้มาก ซึ่งลูกบ้านคนใดคนหนึ่งดูแลคงไม่ไหว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างลูกบ้านและนิติบุคคลเช่นกัน

นิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นสำนักจัดการดูแลทรัพย์สินส่วงกลางของคอนโดมีเนียม ประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุม มีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางแต่ในนามของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งอาคารชุดในแต่ละแห่งจะมีระเบียบภายในของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายอาคารชุดจะมาจากฉบับเดียวกันก็ตาม

 

เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในคอนโดอาจจะประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ค่าส่วนกลางแพง มีบุคคลภายนอกเข้ามาจอดรถกีดขวาง คนข้างห้องส่งเสียงดัง และปัญหาต่างๆมากมายที่ต้องพบเจอเมื่ออาศัยอยู่คอนโด โดยโครงการที่พักอาศัยในระยะยาวจะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับบริษัทนิติบุคคลที่มีคุณภาพเลือกให้เข้ามาบริหารเป็นอันดับแรก ถ้าหากว่าเบื้องหลังที่ดีก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และช่วยเพิ่มมูลค่าของโครงการ เข้าใจความคิดความต้องการของลูกบ้านในหลายประเภท ความยืดหยุ่นแต่ไม่ขัดกับกฎบังคับ และการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางจิตใจให้ลูกบ้านได้

 

นิติบุคคลเป็นกลุ่มคนที่ถูกแต่งตั้งมาจากบริษัทที่ดูแลจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ จะถูกว่าจัดจ้างโดย Developer หรือเจ้าของโครงการ เพื่อเข้ามาดูแล ในแต่ละโครงการซึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ที่เลือกในส่วนของนิติบุคคล แค่ภายหลังจากโครงการได้ถูกขายหมดแล้วจนครบกำหนด 1 ปี และหลังจากนั้นนิติบุคคลชุดแรกจะถูกเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของคนในหมู่บ้านหรือคอนโดนั้นๆได้ทำการโหวตเลือกแต่งตั้งเข้ามาให้ดูแล หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนชุดเดิมก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับการโหวตและการลงความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในโครงการนั้นๆ

 

 

หน้าที่ที่นิติบุคคลได้รับมอบหมาย

อย่างที่ทุกคนนั้นรู้กันว่าหน้าที่หลักของนิติบุคคลคือการเข้ามาดูแลในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในรั้วรอบขอบชิด โดยจะต้องดูแลให้อยู่ในความเรียบร้อยสวยงาม สะอาดปลอดภัย พร้อมใช้งาน อย่างเช่น ลิฟท์ ล็อบบี้ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวน ลานจอดรถ รวมไปจนถึงโครงสร้างของอาคารหากต้องมีการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการจัดการหา รปภ. คนดูแลสวน และแม่บ้าน เข้ามาดูแลในส่วนดังกล่าว เพราะว่านอกจากนั้นยังมีผลต่อการปล่อยเช่าและขายของลูกบ้านก็จะมีความง่ายขึ้น

และนอกเหนือจากนั้นหน้าที่ของนิติบุคคลยังรวมไปถึงการอัพเดตข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกลางหรือลูกบ้านให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วกัน ยกตัวอย่างเช่นแจ้งการปรับปรุงส่วนกลาง งดใช้พื้นที่ในบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุง การทำบุญของลูกบ้านที่อาจจะมีการส่งเสียงดังรบกวนกระทบลูกบ้านคนอื่น โดยวิธีการแจ้งก็แตกต่างกันไป เช่น แจกใบปลิวใส่ตู้จดหมาย แปะประกาศในพื้นที่ส่วนรวม อย่างในลิฟท์ หรือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันของหมู่บ้าน

            และยังมีนอกเหนือจากนี้ที่มีความสำคัญไม่ต่างกันคือให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยประจำปีหรือตามกำหนด ยกตัวอย่าง การฝึกซ้อมด้านอัคคีภัย น้ำท่วม รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลแก่ลูกบ้าน ไม่เพียงเท่านี้กิจกรรมต่างๆที่มาจากดุลพินิจของนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นมาตามเทศกาลต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น วันคริสมาส ทำบุญใส่บาตรวันปีใหม่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น

            บุคคลที่ดูแลส่วนกลาง การซ่อมแซมสาธารณูปโภคและทรัพย์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่นค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่นและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากนิติบุคคลเช่นกัน โดยมาจากการเรียกเก็บค่าส่วนกลางประจำปี ซึ่งไม่ใช่ลูกบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในส่วนนี้ ซึ่งนิติบุคคลต้องมีความเข้มงวดพอสมควรในการดูแลส่วนนี้

            ในทุกๆปี ก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว ก็จึงอยากให้ลูกบ้านทุกคนในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมให้ความร่วมมือในส่วนนี้ เข้ามาประชุมพร้อมกัน เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากที่ลูกบ้านสามารถตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคล และเข้ามาปรึกษาหารือช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดตั้งเงินกองทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การก่อสร้างอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง หรือแม้แต่การยกเลิกอาคารชุด

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการนิติบุคคล เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจำนวนสมาชิกสามารถมีได้ตั้งแต่ 3-9 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป จะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยมาจากที่ลูกบ้านได้โหวตเลือกเข้ามาดูแล เพื่อป้องกันการเกิดความทุจริตและแสดงถึงความบริสุทธ์โปร่งใส โดยเข้ามาตรวจสอบนิติบุคคลอีกที เหมือนเป็นทีมที่เป็นตัวแทนของลูกบ้านทุกคน