ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-163825

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:41:01 น.

รหัส : HO-SKW-163467

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:53 น.

รหัส : LA-SKW-163456

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:50 น.

รหัส : LA-SKW-163454

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:46 น.

รหัส : LA-SKW-163452

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:41 น.

รหัส : HO-SKW-163449

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:34 น.

รหัส : LA-SKW-163422

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:30 น.

รหัส : LA-SKW-163418

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:26 น.

รหัส : HO-SKW-163029

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:22 น.

รหัส : LA-SKW-162982

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:19 น.

รหัส : LA-SKW-162978

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:15 น.

รหัส : HO-SKW-162974

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:11 น.

รหัส : LA-SKW-162714

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:40:07 น.

รหัส : TC-SKW-159304

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:39:52 น.

รหัส : HO-SKW-159300

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:39:48 น.

รหัส : LA-SKW-167571

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:36:41 น.

รหัส : LA-SKW-167569

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:36:38 น.

รหัส : HO-SKW-167568

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:36:34 น.

รหัส : HO-SKW-167486

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:36:27 น.

รหัส : HO-SKW-167484

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2562 12:36:23 น.

สินเชื่อบ้านใหม่ UOB Home Loan
สินเชื่อบ้านเเลกเงิน