ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-154905

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 21:09:51 น.

รหัส : LA-CNT-81971

ที่ดิน

สรรคบุรี , ชัยนาท

ราคา 370,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:28:56 น.

รหัส : LA-CNT-73844

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:21:07 น.

รหัส : LA-CNT-73848

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:20:57 น.

รหัส : LA-CNT-94671

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:39:02 น.

รหัส : LA-CNT-105572

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:16:36 น.

รหัส : LA-CNT-105691

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:16:27 น.

รหัส : LA-CNT-137145

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:11:22 น.

รหัส : LA-CNT-137147

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:11:17 น.

รหัส : LA-CNT-137149

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:11:13 น.

รหัส : TC-CNT-142555

อาคารพาณิชย์

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2562 04:05:55 น.

รหัส : LA-CNT-46103

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2562 10:34:29 น.

รหัส : LA-CNT-79986

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 48 ไร่ 3 งาน 29 ตรว.

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2562 13:32:37 น.

รหัส : LA-CNT-55598

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2562 15:04:01 น.

รหัส : LA-CNT-113156

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 16,050,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2561 21:45:52 น.

รหัส : LA-CNT-106067

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 16,050,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ย. 2561 10:58:54 น.

รหัส : LA-CNT-102149

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 16,050,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2561 07:04:00 น.

รหัส : LA-CNT-91766

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 3 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 10:59:09 น.

รหัส : LA-CNT-84474

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 3,840,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 05:56:02 น.

รหัส : LA-CNT-71211

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2561 19:35:49 น.

1 2