ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-BKN-142799

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 07:10:36 น.

รหัส : LA-BKN-142958

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 07:00:32 น.

รหัส : LA-BKN-142869

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 07:00:23 น.

รหัส : LA-BKN-142489

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 06:54:21 น.

รหัส : LA-BKN-142410

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 06:53:59 น.

รหัส : HO-BKN-65233

บ้านเดี่ยว

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 12:46:44 น.

รหัส : TC-BKN-132726

อาคารพาณิชย์

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 13:48:33 น.

รหัส : HO-BKN-82661

บ้านเดี่ยว

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 230 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 15:46:16 น.

รหัส : WH-BKN-57161

โรงงาน คลังสินค้า

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 14:09:28 น.

รหัส : LA-BKN-57162

ที่ดิน

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 52 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 14:09:24 น.

รหัส : LA-BKN-2424

ที่ดิน

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2562 03:08:42 น.

รหัส : LA-BKN-26203

ที่ดิน

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2562 01:01:14 น.

รหัส : LA-BKN-132337

ที่ดิน

เซกา , บึงกาฬ

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 15:15:00 น.

รหัส : LA-BKN-147925

ที่ดิน

พรเจริญ , บึงกาฬ

ราคา 10,020,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 เม.ย. 2562 02:07:53 น.

รหัส : LA-BKN-142359

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 42,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:28:27 น.

รหัส : LA-BKN-140073

ที่ดิน

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 38,625,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มี.ค. 2562 20:12:14 น.

รหัส : TC-BKN-126556

อาคารพาณิชย์

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 8 เมตร x 20 เมตร

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 00:02:56 น.

รหัส : TC-BKN-121938

อาคารพาณิชย์

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 8 เมตร x 20 เมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 19:32:01 น.

รหัส : TC-BKN-120216

อาคารพาณิชย์

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 8 เมตร x 20 เมตร

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 22:54:08 น.

รหัส : TC-BKN-118685

อาคารพาณิชย์

เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2562 19:52:33 น.

1 2