ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-120056

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 18:49:46 น.

รหัส : LA-PNA-105388

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 71 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 14:31:28 น.

รหัส : LA-PNA-38678

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 17:24:31 น.

รหัส : LA-PNA-119091

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 14:41:59 น.

รหัส : LA-PNA-81636

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 114 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:30:54 น.

รหัส : LA-PNA-81639

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:29:57 น.

รหัส : LA-PNA-84175

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:29:03 น.

รหัส : LA-PNA-84179

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:28:05 น.

รหัส : LA-PNA-88937

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:15:55 น.

รหัส : LA-PNA-88940

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:15:01 น.

รหัส : LA-PNA-96130

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:04:51 น.

รหัส : LA-PNA-97286

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:02:43 น.

รหัส : LA-PNA-100521

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 14:00:51 น.

รหัส : LA-PNA-100523

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 13:59:03 น.

รหัส : LA-PNA-50693

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 14000 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2561 14:25:51 น.

รหัส : LA-PNA-70441

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ย. 2561 22:44:10 น.

รหัส : LA-PNA-97026

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2561 20:39:29 น.

รหัส : LA-PNA-73262

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 17:34:24 น.

รหัส : LA-PNA-73266

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 17:29:30 น.

รหัส : HT-PNA-33139

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 02:48:16 น.

1 2 3