ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKM-64000

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561 06:55:58 น.

รหัส : LA-SKM-69767

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 14:31:14 น.

รหัส : HO-SKM-5472

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 04:57:43 น.

รหัส : LA-SKM-72169

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:43:47 น.

รหัส : LA-SKM-95112

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:15:11 น.

รหัส : LA-SKM-95636

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2561 15:14:14 น.

รหัส : LA-SKM-66582

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 15:19:45 น.

รหัส : LA-SKM-7450

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2561 13:01:20 น.

รหัส : LA-SKM-65597

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 13:25:12 น.

รหัส : HO-SKM-82528

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 43,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 23:47:52 น.

รหัส : LA-SKM-40313

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 01:22:39 น.

รหัส : LA-SKM-86518

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 34,119,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2561 19:58:01 น.

รหัส : LA-SKM-85191

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 14:26:18 น.

รหัส : HO-SKM-82361

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2561 02:36:18 น.

รหัส : LA-SKM-70746

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 09:13:24 น.

รหัส : LA-SKM-73468

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 5,826,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:51:40 น.

รหัส : LA-SKM-32083

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 257 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:40:02 น.

รหัส : LA-SKM-5776

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:35:30 น.

รหัส : LA-SKM-32067

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:31:35 น.

รหัส : LA-SKM-51111

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 11:44:47 น.

1 2 3