ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-121207

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 14:19:35 น.

รหัส : HO-SPB-104776

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 10:01:08 น.

รหัส : LA-SPB-121470

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 15:05:10 น.

รหัส : HO-SPB-103236

บ้านเดี่ยว

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 12:12:46 น.

รหัส : LA-SPB-121369

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 10:25:37 น.

รหัส : LA-SPB-115364

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 4,207,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 11:09:52 น.

รหัส : LA-SPB-30695

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 284 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 20:19:06 น.

รหัส : LA-SPB-70540

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 05:58:46 น.

รหัส : LA-SPB-87514

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2562 12:21:56 น.

รหัส : LA-SPB-119119

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:31:46 น.

รหัส : LA-SPB-119117

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:26:52 น.

รหัส : LA-SPB-119114

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:21:57 น.

รหัส : LA-SPB-119112

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:17:09 น.

รหัส : LA-SPB-119111

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:12:17 น.

รหัส : LA-SPB-119110

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2562 17:07:22 น.

รหัส : LA-SPB-93436

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 30,615,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2562 19:01:32 น.

รหัส : LA-SPB-115521

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2562 15:18:42 น.

รหัส : HO-SPB-33276

บ้านเดี่ยว

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 14,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2562 05:12:59 น.

รหัส : HO-SPB-45393

บ้านเดี่ยว

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 14,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2562 03:42:15 น.

รหัส : LA-SPB-96052

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 30,615,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ธ.ค. 2561 13:30:19 น.

1 2 3 4 5 6 7