ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-121207

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2562 19:15:01 น.

รหัส : HT-SPB-143024

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 330,000,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2562 15:16:33 น.

รหัส : HO-SPB-103236

บ้านเดี่ยว

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มี.ค. 2562 15:34:33 น.

รหัส : LA-SPB-94669

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:07:07 น.

รหัส : HO-SPB-33276

บ้านเดี่ยว

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 14,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 09:38:23 น.

รหัส : HO-SPB-45393

บ้านเดี่ยว

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 14,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 08:28:52 น.

รหัส : TC-SPB-74898

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 15:10:02 น.

รหัส : LA-SPB-137138

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 17:07:33 น.

รหัส : LA-SPB-137141

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 17:04:24 น.

รหัส : HO-SPB-137143

บ้านเดี่ยว

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 17:03:20 น.

รหัส : LA-SPB-121470

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:37:48 น.

รหัส : LA-SPB-140727

ที่ดิน

หนองหญ้าไซ , สุพรรณบุรี

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 20:59:37 น.

รหัส : LA-SPB-140415

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 20:35:12 น.

รหัส : LA-SPB-140414

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 20:29:12 น.

รหัส : LA-SPB-99800

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มี.ค. 2562 03:43:27 น.

รหัส : LA-SPB-87514

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 100 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2562 13:25:25 น.

รหัส : WH-SPB-80838

โรงงาน คลังสินค้า

หนองหญ้าไซ , สุพรรณบุรี

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 7800 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2562 12:42:08 น.

รหัส : LA-SPB-70540

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มี.ค. 2562 06:11:06 น.

รหัส : LA-SPB-115364

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 4,207,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 มี.ค. 2562 13:19:31 น.

รหัส : LA-SPB-30695

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 284 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2562 17:25:29 น.

1 2 3 4 5 6 7 8