ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-29151

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 23:22:09 น.

รหัส : LA-RBR-33802

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 23:20:23 น.

รหัส : LA-RBR-33634

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 23:20:08 น.

รหัส : LA-RBR-33352

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 23:19:43 น.

รหัส : LA-RBR-126888

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 22:32:28 น.

รหัส : LA-RBR-148101

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 4,487,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 22:18:31 น.

รหัส : LA-RBR-34588

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 22:18:05 น.

รหัส : LA-RBR-149354

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 17:48:54 น.

รหัส : LA-RBR-149359

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 376 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 17:47:24 น.

รหัส : LA-RBR-150432

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 13:44:48 น.

รหัส : LA-RBR-150716

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 500,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 850 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 13:32:08 น.

รหัส : LA-RBR-127881

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,709,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 13:06:07 น.

รหัส : LA-RBR-159756

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 3 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:25:38 น.

รหัส : LA-RBR-95407

ที่ดิน

วัดเพลง , ราชบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 05:09:22 น.

รหัส : LA-RBR-128254

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 318 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:48:10 น.

รหัส : TC-RBR-159485

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 02:02:12 น.

รหัส : CO-RBR-110314

คอนโดมิเนียม

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:45:40 น.

รหัส : LA-RBR-48884

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 44 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:18:41 น.

รหัส : LA-RBR-54716

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:05:36 น.

รหัส : CO-RBR-151897

คอนโดมิเนียม

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:39:56 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10