ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KPT-56876

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 15,110,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2561 13:38:10 น.

รหัส : LA-KPT-94443

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 13:26:48 น.

รหัส : TC-KPT-59776

อาคารพาณิชย์

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:55:05 น.

รหัส : LA-KPT-84387

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:35:11 น.

รหัส : TC-KPT-80368

อาคารพาณิชย์

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 9,600,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:34:14 น.

รหัส : LA-KPT-80372

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:33:19 น.

รหัส : LA-KPT-80374

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:32:23 น.

รหัส : LA-KPT-80380

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:31:29 น.

รหัส : LA-KPT-80383

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:30:33 น.

รหัส : LA-KPT-80386

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:29:36 น.

รหัส : LA-KPT-80389

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:28:41 น.

รหัส : TC-KPT-80392

อาคารพาณิชย์

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:27:46 น.

รหัส : LA-KPT-91028

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ต.ค. 2561 12:03:38 น.

รหัส : LA-KPT-89970

ที่ดิน

โกสัมพีนคร , กำแพงเพชร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 10:33:40 น.

รหัส : LA-KPT-61173

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:39:18 น.

รหัส : LA-KPT-89190

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 10:17:41 น.

รหัส : LA-KPT-84851

ที่ดิน

พรานกระต่าย , กำแพงเพชร

ราคา 2,280,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 11:19:33 น.

รหัส : TC-KPT-84423

อาคารพาณิชย์

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 11,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2561 11:40:51 น.

รหัส : LA-KPT-82037

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 10:03:22 น.

รหัส : HO-KPT-17413

บ้านเดี่ยว

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:51:13 น.

1 2