ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-132035

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2562 09:13:19 น.

รหัส : HO-LPN-139844

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2562 06:21:11 น.

รหัส : HO-LPN-147038

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2562 04:09:28 น.

รหัส : TC-LPN-66200

อาคารพาณิชย์

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 18:27:13 น.

รหัส : LA-LPN-142030

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 2 งาน 263 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 18:03:12 น.

รหัส : LA-LPN-111270

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 17:09:56 น.

รหัส : LA-LPN-52819

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2562 21:22:47 น.

รหัส : HO-LPN-105796

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 499 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2562 20:48:33 น.

รหัส : LA-LPN-145105

ที่ดิน

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 265 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2562 15:45:47 น.

รหัส : LA-LPN-68282

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:01:48 น.

รหัส : HO-LPN-139373

บ้านเดี่ยว

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 299 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2562 21:43:02 น.

รหัส : HO-LPN-134617

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,980,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.พ. 2562 20:14:00 น.

รหัส : LA-LPN-81366

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2562 11:15:55 น.

รหัส : HO-LPN-67961

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 5,980,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 15:07:48 น.

รหัส : LA-LPN-67963

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 15:06:44 น.

รหัส : LA-LPN-128441

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,394,600 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:03:38 น.

รหัส : LA-LPN-127355

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.พ. 2562 12:13:54 น.

รหัส : HO-LPN-90586

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 145 ตารางวา 0 งาน 52 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2562 18:37:17 น.

รหัส : HO-LPN-98322

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2562 10:17:56 น.

รหัส : LA-LPN-115375

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 1ไร่ 28ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 4 ม.ค. 2562 20:06:33 น.

1 2 3 4