ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-14633

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 13:58:40 น.

รหัส : HO-LPN-14635

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 13:57:43 น.

รหัส : LA-LPN-238

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:21:36 น.

รหัส : LA-LPN-13052

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 02:35:46 น.

รหัส : LA-LPN-4272

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561 14:06:35 น.

รหัส : LA-LPN-13685

ที่ดิน

บ้านธิ , ลำพูน

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 00:50:54 น.

รหัส : LA-LPN-5190

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 29,900,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2560 13:54:25 น.

รหัส : LA-LPN-111

ที่ดิน

บ้านโฮ่ง , ลำพูน

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 2 งาน 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2559 14:44:25 น.

1