ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-UBN-154928

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 115,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 21:02:10 น.

รหัส : HO-UBN-107915

บ้านเดี่ยว

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:58:39 น.

รหัส : LA-UBN-78174

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 148 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:39:20 น.

รหัส : LA-UBN-78089

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 148 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:39:15 น.

รหัส : LA-UBN-82985

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 2,971,500 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:28:31 น.

รหัส : LA-UBN-75791

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:26:17 น.

รหัส : LA-UBN-79031

ที่ดิน

สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 148 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 17:25:19 น.

รหัส : LA-UBN-9383

ที่ดิน

เขมราฐ , อุบลราชธานี

ราคา 34,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562 08:29:35 น.

รหัส : LA-UBN-159578

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 10:39:37 น.

รหัส : LA-UBN-78013

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 61 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:25:19 น.

รหัส : LA-UBN-40308

ที่ดิน

เดชอุดม , อุบลราชธานี

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:10:08 น.

รหัส : TC-UBN-134895

อาคารพาณิชย์

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 14:51:32 น.

รหัส : LA-UBN-145586

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:40:04 น.

รหัส : LA-UBN-145587

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:39:59 น.

รหัส : HO-UBN-145584

บ้านเดี่ยว

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:36:33 น.

รหัส : HO-UBN-149141

บ้านเดี่ยว

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:30:34 น.

รหัส : LA-UBN-19237

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:30:09 น.

รหัส : LA-UBN-19238

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:30:04 น.

รหัส : LA-UBN-19239

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:29:59 น.

รหัส : LA-UBN-20690

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 13:29:54 น.

1 2 3 4 5