ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-4273

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:37:12 น.

รหัส : LA-NMA-5162

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 6,490,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:35:00 น.

รหัส : LA-NMA-5163

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 15,060,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:32:51 น.

รหัส : LA-NMA-5164

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:30:40 น.

รหัส : LA-NMA-6795

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:27:03 น.

รหัส : LA-NMA-6799

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:22:17 น.

รหัส : LA-NMA-6801

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:20:20 น.

รหัส : LA-NMA-7875

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:18:27 น.

รหัส : LA-NMA-7876

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 14,625,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:14:59 น.

รหัส : LA-NMA-8495

ที่ดิน

จักราช , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:12:42 น.

รหัส : LA-NMA-8496

ที่ดิน

จักราช , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:10:44 น.

รหัส : LA-NMA-8497

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:08:54 น.

รหัส : LA-NMA-9459

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:04:30 น.

รหัส : LA-NMA-9670

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:02:22 น.

รหัส : LA-NMA-9671

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:00:27 น.

รหัส : LA-NMA-11190

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:58:17 น.

รหัส : LA-NMA-11296

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:56:19 น.

รหัส : LA-NMA-11297

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:52:45 น.

รหัส : LA-NMA-11298

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:50:41 น.

รหัส : LA-NMA-11569

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 42,500,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 10:48:44 น.

1 2 3 4 5 6 7