ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKW-78396

บ้านเดี่ยว

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 19:23:06 น.

รหัส : TC-SKW-78394

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 19:18:34 น.

รหัส : LA-SKW-63755

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 19:09:52 น.

รหัส : LA-SKW-73281

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 14:31:38 น.

รหัส : LA-SKW-73423

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 5,409,000 บาท

พื้นที่ 184 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 14:30:40 น.

รหัส : LA-SKW-73556

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 14:29:34 น.

รหัส : LA-SKW-73818

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 14:28:27 น.

รหัส : LA-SKW-75601

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2561 10:54:18 น.

รหัส : LA-SKW-73260

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2561 14:47:46 น.

รหัส : HO-SKW-73235

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2561 09:38:21 น.

รหัส : LA-SKW-26415

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:27:36 น.

รหัส : LA-SKW-72088

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 14:51:43 น.

รหัส : LA-SKW-71366

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 8,200,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2561 12:51:35 น.

รหัส : HO-SKW-62168

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2561 16:09:11 น.

รหัส : LA-SKW-68525

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 180,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 16:59:02 น.

รหัส : HO-SKW-40364

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 20:03:59 น.

รหัส : LA-SKW-20238

ที่ดิน

ตาพระยา , สระแก้ว

ราคา 720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 18:06:55 น.

รหัส : LA-SKW-42552

ที่ดิน

วังสมบูรณ์ , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 55 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ส.ค. 2561 01:04:29 น.

รหัส : LA-SKW-15301

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 20:59:30 น.

รหัส : TC-SKW-4222

อาคารพาณิชย์

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 20:48:55 น.

1 2