ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-72480

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2562 19:14:34 น.

รหัส : LA-TRT-107088

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:27:46 น.

รหัส : LA-TRT-114234

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:22:01 น.

รหัส : LA-TRT-92013

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 170,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 10:35:05 น.

รหัส : HT-TRT-117204

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองตราด , ตราด

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:40:15 น.

รหัส : HO-TRT-55311

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2562 14:34:58 น.

รหัส : LA-TRT-94447

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2562 12:04:25 น.

รหัส : LA-TRT-127678

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2562 12:03:23 น.

รหัส : HO-TRT-95726

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 342 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ก.พ. 2562 12:31:42 น.

รหัส : LA-TRT-121481

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.พ. 2562 16:08:22 น.

รหัส : HO-TRT-55282

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:22:05 น.

รหัส : LA-TRT-127885

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2562 02:21:20 น.

รหัส : HT-TRT-130110

โรงแรม รีสอร์ท

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2562 02:13:14 น.

รหัส : LA-TRT-131095

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 252,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 72 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2562 08:21:55 น.

รหัส : LA-TRT-131075

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2562 07:25:19 น.

รหัส : LA-TRT-131057

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2562 06:48:34 น.

รหัส : HO-TRT-114013

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 00:22:55 น.

รหัส : LA-TRT-126667

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 10:46:28 น.

รหัส : LA-TRT-126434

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 45,701,250 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2562 13:55:23 น.

รหัส : LA-TRT-115646

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2562 00:04:09 น.

1 2 3