ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-SNI-16649

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:53:08 น.

รหัส : CO-SNI-17114

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:50:23 น.

รหัส : CO-SNI-17115

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:49:06 น.

รหัส : LA-SNI-17604

ที่ดิน

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:47:47 น.

รหัส : LA-SNI-17605

ที่ดิน

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:44:49 น.

รหัส : HO-SNI-20695

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:43:28 น.

รหัส : HO-SNI-20696

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:42:11 น.

รหัส : TC-SNI-21151

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:36:48 น.

รหัส : TC-SNI-21152

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:35:29 น.

รหัส : HO-SNI-23547

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:31:12 น.

รหัส : HO-SNI-23549

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:29:52 น.

รหัส : CO-SNI-25022

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:28:28 น.

รหัส : CO-SNI-25023

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:27:11 น.

รหัส : CO-SNI-26158

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:25:50 น.

รหัส : CO-SNI-26160

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:24:30 น.

รหัส : HO-SNI-27359

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:23:12 น.

รหัส : HO-SNI-27361

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:20:24 น.

รหัส : HO-SNI-27927

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:19:03 น.

รหัส : HO-SNI-27928

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:17:41 น.

รหัส : HT-SNI-30255

โรงแรม รีสอร์ท

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2561 23:14:57 น.