ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SNI-74683

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:18:47 น.

รหัส : HO-SNI-76040

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:17:14 น.

รหัส : HO-SNI-76043

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:15:38 น.

รหัส : TH-SNI-76045

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:14:05 น.

รหัส : TH-SNI-76047

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:12:34 น.

รหัส : TC-SNI-76606

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:11:14 น.

รหัส : TC-SNI-76609

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:08:24 น.

รหัส : CO-SNI-76612

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:05:31 น.

รหัส : CO-SNI-76616

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:04:15 น.

รหัส : HO-SNI-78953

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:03:02 น.

รหัส : HO-SNI-78948

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:01:49 น.

รหัส : HO-SNI-83839

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 01:00:38 น.

รหัส : CO-SNI-84268

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:59:26 น.

รหัส : CO-SNI-84597

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:56:34 น.

รหัส : CO-SNI-84589

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:55:02 น.

รหัส : CO-SNI-84593

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:53:42 น.

รหัส : HO-SNI-86546

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:52:13 น.

รหัส : HO-SNI-86550

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:50:51 น.

รหัส : HO-SNI-88603

บ้านเดี่ยว

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 113 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2561 00:49:08 น.

รหัส : CO-SNI-91931

คอนโดมิเนียม

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2561 20:45:24 น.