ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SNI-37765

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 9,998,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:46:22 น.

รหัส : TC-SNI-12646

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:45:40 น.

รหัส : TC-SNI-38652

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,490,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:45:31 น.

รหัส : HO-SNI-38654

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,490,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:44:42 น.

รหัส : CO-SNI-40355

คอนโดมิเนียม

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:43:10 น.

รหัส : HO-SNI-42007

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:42:20 น.

รหัส : TH-SNI-42252

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:41:28 น.

รหัส : LA-SNI-43108

ที่ดิน

พุนพิน , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:40:35 น.

รหัส : HO-SNI-39440

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:39:50 น.

รหัส : HO-SNI-46104

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:39:00 น.

รหัส : HO-SNI-46563

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:38:09 น.

รหัส : HO-SNI-47298

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:37:20 น.

รหัส : TC-SNI-47582

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 5,950,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:36:32 น.

รหัส : LA-SNI-47781

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 980,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:35:41 น.

รหัส : HO-SNI-48567

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,490,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:34:53 น.

รหัส : LA-SNI-51125

ที่ดิน

พุนพิน , สุราษฎร์ธานี

ราคา 8,552,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 1 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:33:58 น.

รหัส : LA-SNI-51564

ที่ดิน

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 14:16:48 น.

รหัส : LA-SNI-51529

ที่ดิน

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 11:36:49 น.

รหัส : LA-SNI-51525

ที่ดิน

พุนพิน , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 301 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 11:28:23 น.

รหัส : HO-SNI-30022

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:28:11 น.