ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-SNI-82056

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:15:03 น.

รหัส : TH-SNI-84385

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:13:49 น.

รหัส : TH-SNI-84510

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:09:32 น.

รหัส : HO-SNI-85121

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,550,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:08:18 น.

รหัส : TH-SNI-89282

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:07:05 น.

รหัส : TC-SNI-92156

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:04:22 น.

รหัส : TH-SNI-93121

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:03:07 น.

รหัส : HO-SNI-93729

บ้านเดี่ยว

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:01:55 น.

รหัส : LA-SNI-96841

ที่ดิน

ดอนสัก , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,720,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:00:47 น.

รหัส : LA-SNI-96946

ที่ดิน

พุนพิน , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:59:37 น.

รหัส : HO-SNI-97417

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:58:21 น.

รหัส : TH-SNI-98498

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,960,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:57:04 น.

รหัส : TH-SNI-98785

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:55:49 น.

รหัส : AP-SNI-101648

อพาร์ทเมนท์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 21,500,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:54:37 น.

รหัส : TC-SNI-102605

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:53:23 น.

รหัส : TC-SNI-105188

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:52:06 น.

รหัส : TH-SNI-106146

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:49:18 น.

รหัส : TH-SNI-108728

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:47:59 น.

รหัส : HO-SNI-110691

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:46:38 น.

รหัส : HO-SNI-111598

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 13:45:20 น.