ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PKN-71576

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ส.ค. 2561 05:26:31 น.

รหัส : LA-PKN-71372

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 97,660,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2561 13:06:46 น.

รหัส : HO-PKN-70894

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2561 01:12:05 น.

รหัส : LA-PKN-29067

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2561 09:18:49 น.

รหัส : LA-PKN-29070

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ส.ค. 2561 09:16:39 น.

รหัส : LA-PKN-23714

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:26:31 น.

รหัส : HO-PKN-23712

บ้านเดี่ยว

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:24:18 น.

รหัส : LA-PKN-23713

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:23:11 น.

รหัส : HO-PKN-23711

บ้านเดี่ยว

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:22:00 น.

รหัส : HO-PKN-23710

บ้านเดี่ยว

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:19:46 น.

รหัส : LA-PKN-33952

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 14:03:35 น.

รหัส : CO-PKN-30350

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:58:16 น.

รหัส : LA-PKN-31258

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:52:53 น.

รหัส : CO-PKN-31375

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:51:55 น.

รหัส : CO-PKN-33186

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:48:50 น.

รหัส : TC-PKN-33880

อาคารพาณิชย์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:47:47 น.

รหัส : TC-PKN-37540

อาคารพาณิชย์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:42:15 น.

รหัส : CO-PKN-41262

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:35:03 น.

รหัส : CO-PKN-41263

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,980,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:33:58 น.

รหัส : CO-PKN-41554

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 13:31:48 น.