ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PKN-113828

ที่ดิน

เมืองประจวบคีรีขันธ์ , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,190,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ธ.ค. 2561 15:32:32 น.

รหัส : LA-PKN-92792

ที่ดิน

เมืองประจวบคีรีขันธ์ , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ธ.ค. 2561 13:33:19 น.

รหัส : LA-PKN-113479

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ธ.ค. 2561 23:12:24 น.

รหัส : HO-PKN-95166

บ้านเดี่ยว

เมืองประจวบคีรีขันธ์ , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 128 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2561 09:14:31 น.

รหัส : CO-PKN-78312

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 14:59:13 น.

รหัส : LA-PKN-111819

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 02:43:27 น.

รหัส : HO-PKN-76793

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,250,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2561 15:13:41 น.

รหัส : CO-PKN-77871

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2561 14:48:23 น.

รหัส : CO-PKN-59364

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2561 13:47:32 น.

รหัส : CO-PKN-110971

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:00:47 น.

รหัส : CO-PKN-25545

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:27:52 น.

รหัส : CO-PKN-38448

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:23:33 น.

รหัส : CO-PKN-59785

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:21:05 น.

รหัส : CO-PKN-110339

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:18:27 น.

รหัส : CO-PKN-83764

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:18:15 น.

รหัส : CO-PKN-98148

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:15:32 น.

รหัส : CO-PKN-106189

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 12:12:43 น.

รหัส : CO-PKN-110010

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 16:36:20 น.

รหัส : LA-PKN-109721

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 00:23:25 น.

รหัส : LA-PKN-107247

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,212,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2561 05:09:55 น.