ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-14339

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2560 19:38:18 น.

รหัส : HO-PKN-14326

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2560 19:04:16 น.

รหัส : CO-PKN-14324

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2560 18:59:12 น.

รหัส : LA-PKN-14219

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2560 01:42:06 น.

รหัส : CO-PKN-14217

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 250 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2560 01:30:28 น.

รหัส : CO-PKN-14195

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตรม.

อัพเดทล่าสุด 17 ธ.ค. 2560 21:39:57 น.

รหัส : HO-PKN-14021

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 15:44:27 น.

รหัส : HO-PKN-14009

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 15:10:50 น.

รหัส : HO-PKN-6584

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:37:33 น.

รหัส : HO-PKN-8879

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:32:16 น.

รหัส : HO-PKN-10666

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 18:28:03 น.

รหัส : HO-PKN-13845

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 17,900,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 13:34:25 น.

รหัส : HO-PKN-13838

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 13:07:55 น.

รหัส : CO-PKN-13837

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 13:03:49 น.

รหัส : HO-PKN-6135

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 02:04:31 น.

รหัส : LA-PKN-13596

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2560 12:45:16 น.

รหัส : CO-PKN-13585

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2560 12:31:07 น.

รหัส : HO-PKN-13152

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2560 08:03:39 น.

รหัส : CO-PKN-13146

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2560 07:52:29 น.

รหัส : LA-PKN-12835

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2560 22:58:29 น.