ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-76989

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 33,900,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 21:49:39 น.

รหัส : CO-PKN-87377

คอนโดมิเนียม

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 12:33:58 น.

รหัส : CO-PKN-87379

คอนโดมิเนียม

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 12:32:51 น.

รหัส : CO-PKN-97308

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 10:04:19 น.

รหัส : CO-PKN-97306

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2561 09:59:42 น.

รหัส : CO-PKN-69417

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 17:15:53 น.

รหัส : CO-PKN-69418

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 17:13:10 น.

รหัส : HO-PKN-61462

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,790,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 05:56:52 น.

รหัส : HO-PKN-61464

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 05:55:45 น.

รหัส : CO-PKN-57177

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2561 20:49:01 น.

รหัส : CO-PKN-96527

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2561 15:32:05 น.

รหัส : LA-PKN-84803

ที่ดิน

บางสะพานน้อย , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2561 05:36:24 น.

รหัส : LA-PKN-94647

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 16:26:46 น.

รหัส : CO-PKN-59159

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:44:28 น.

รหัส : CO-PKN-68800

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:15:51 น.

รหัส : HO-PKN-68997

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:12:42 น.

รหัส : CO-PKN-83764

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 22:03:18 น.

รหัส : LA-PKN-40868

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 38,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:59:48 น.

รหัส : LA-PKN-95657

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 10:35:18 น.

รหัส : LA-PKN-95161

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 44,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 1 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ย. 2561 00:30:18 น.