ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-PKN-17435

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:59:40 น.

รหัส : HO-PKN-19376

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:56:42 น.

รหัส : CO-PKN-26886

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:55:32 น.

รหัส : HO-PKN-29978

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:52:12 น.

รหัส : CO-PKN-33436

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:49:12 น.

รหัส : HO-PKN-38353

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:46:14 น.

รหัส : HO-PKN-54915

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:39:16 น.

รหัส : CO-PKN-73270

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 08:11:11 น.

รหัส : TH-PKN-130682

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,780,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 06:51:49 น.

รหัส : LA-PKN-60505

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 04:11:57 น.

รหัส : LA-PKN-125800

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2562 01:52:11 น.

รหัส : LA-PKN-144398

ที่ดิน

ทับสะแก , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2562 12:02:58 น.

รหัส : LA-PKN-106530

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2562 09:17:22 น.

รหัส : HO-PKN-76894

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 136 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 23:11:58 น.

รหัส : HO-PKN-76895

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 136 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 23:10:41 น.

รหัส : LA-PKN-146493

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 22:34:00 น.

รหัส : CO-PKN-115523

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 17:27:57 น.

รหัส : LA-PKN-89281

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 15:02:11 น.

รหัส : CO-PKN-146334

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 13:48:04 น.

รหัส : HO-PKN-142378

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 191 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2562 10:39:59 น.