ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PKN-19376

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 08:14:58 น.

รหัส : TC-PKN-20416

อาคารพาณิชย์

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 08:12:17 น.

รหัส : CO-PKN-26886

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 08:11:01 น.

รหัส : HO-PKN-29978

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 08:07:04 น.

รหัส : CO-PKN-33436

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 08:03:09 น.

รหัส : HO-PKN-38353

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 07:59:12 น.

รหัส : HO-PKN-54915

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 07:50:11 น.

รหัส : CO-PKN-73270

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 07:12:29 น.

รหัส : LA-PKN-60505

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 04:48:04 น.

รหัส : LA-PKN-107036

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 15:36:24 น.

รหัส : LA-PKN-116697

ที่ดิน

สามร้อยยอด , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 15:00:29 น.

รหัส : CO-PKN-57177

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 23:28:24 น.

รหัส : HO-PKN-68996

บ้านเดี่ยว

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 12:54:12 น.

รหัส : LA-PKN-121183

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 11:08:28 น.

รหัส : LA-PKN-121175

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,212,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 10:21:09 น.

รหัส : LA-PKN-121060

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 23:08:10 น.

รหัส : CO-PKN-110448

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 18:49:15 น.

รหัส : CO-PKN-115311

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 18:39:27 น.

รหัส : LA-PKN-106530

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 05:53:27 น.

รหัส : CO-PKN-17807

คอนโดมิเนียม

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 17:34:39 น.