ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SPB-66422

บ้านเดี่ยว

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 325 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:16:12 น.

รหัส : TC-SPB-74898

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2561 09:38:17 น.

รหัส : LA-SPB-73864

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 14:54:21 น.

รหัส : LA-SPB-73639

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 10:17:15 น.

รหัส : TH-SPB-72598

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 00:35:31 น.

รหัส : LA-SPB-70540

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 19:15:51 น.

รหัส : LA-SPB-70531

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 18:24:45 น.

รหัส : LA-SPB-56435

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ส.ค. 2561 16:53:56 น.

รหัส : LA-SPB-4654

ที่ดิน

หนองหญ้าไซ , สุพรรณบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2561 23:08:44 น.

รหัส : HO-SPB-12250

บ้านเดี่ยว

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2561 12:42:54 น.

รหัส : TH-SPB-12253

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2561 12:41:54 น.

รหัส : WH-SPB-26470

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 2800 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ค. 2561 23:41:22 น.

รหัส : TH-SPB-40620

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 2561 00:42:47 น.

รหัส : HO-SPB-59100

บ้านเดี่ยว

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 18:24:27 น.

รหัส : HO-SPB-43677

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 10:44:17 น.

รหัส : HO-SPB-30263

บ้านเดี่ยว

สามชุก , สุพรรณบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 350 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2561 07:59:36 น.

รหัส : HO-SPB-44506

บ้านเดี่ยว

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2561 04:52:15 น.

รหัส : LA-SPB-56082

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 15:46:08 น.

รหัส : LA-SPB-22996

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 16:46:31 น.

รหัส : TC-SPB-54934

อาคารพาณิชย์

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 11:09:03 น.

1 2 3 4 5 6 7