ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SPB-45393

บ้านเดี่ยว

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 14,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 17:30:00 น.

รหัส : LA-SPB-126472

ที่ดิน

สามชุก , สุพรรณบุรี

ราคา 5,720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2562 16:47:43 น.

รหัส : LA-SPB-123220

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ม.ค. 2562 01:04:02 น.

รหัส : LA-SPB-121207

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 14:19:35 น.

รหัส : HO-SPB-104776

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2562 10:01:08 น.

รหัส : LA-SPB-121369

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2562 10:25:37 น.

รหัส : LA-SPB-70540

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 520,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2562 05:58:46 น.

รหัส : LA-SPB-93436

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 30,615,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2562 19:01:32 น.

รหัส : LA-SPB-115521

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2562 15:18:42 น.

รหัส : LA-SPB-96052

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 30,615,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ธ.ค. 2561 13:30:19 น.

รหัส : LA-SPB-112067

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 3,213,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ธ.ค. 2561 19:47:05 น.

รหัส : LA-SPB-65736

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ย. 2561 14:43:38 น.

รหัส : LA-SPB-99800

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 2561 13:46:55 น.

รหัส : LA-SPB-101886

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2561 18:12:22 น.

รหัส : TC-SPB-83818

อาคารพาณิชย์

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 26.50 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2561 13:02:17 น.

รหัส : HO-SPB-90398

บ้านเดี่ยว

สามชุก , สุพรรณบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2561 11:01:11 น.

รหัส : LA-SPB-58414

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2561 00:23:50 น.

รหัส : LA-SPB-67529

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 23:37:17 น.

รหัส : LA-SPB-89925

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 23:05:06 น.

รหัส : HO-SPB-59952

บ้านเดี่ยว

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ย. 2561 17:59:35 น.

1 2 3 4 5 6 7 8