ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-RBR-159485

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 02:02:12 น.

รหัส : LA-RBR-159145

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 10:25:38 น.

รหัส : TC-RBR-158729

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2562 02:55:23 น.

รหัส : HO-RBR-143534

บ้านเดี่ยว

บางแพ , ราชบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 13:53:44 น.

รหัส : LA-RBR-58209

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 13:46:36 น.

รหัส : LA-RBR-26325

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 67 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2562 01:29:37 น.

รหัส : LA-RBR-91537

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 2 งาน 67 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 22:11:51 น.

รหัส : LA-RBR-125963

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2562 11:10:43 น.

รหัส : LA-RBR-35654

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 23:22:46 น.

รหัส : LA-RBR-148483

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 2 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 11:44:16 น.

รหัส : HO-RBR-153293

บ้านเดี่ยว

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 243 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2562 20:12:10 น.

รหัส : HO-RBR-153250

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2562 17:18:10 น.

รหัส : LA-RBR-152394

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 45ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 13:33:46 น.

รหัส : LA-RBR-151861

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 เม.ย. 2562 12:20:57 น.

รหัส : LA-RBR-149767

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2562 02:10:10 น.

รหัส : LA-RBR-116691

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 376 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2562 12:47:22 น.

รหัส : LA-RBR-136575

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2562 12:42:21 น.

รหัส : HO-RBR-134448

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2562 04:30:44 น.

รหัส : LA-RBR-141921

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 10:01:58 น.

รหัส : TC-RBR-140091

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มี.ค. 2562 21:46:14 น.