ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-135740

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:35:22 น.

รหัส : LA-RBR-135743

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:35:17 น.

รหัส : LA-RBR-85803

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:19:25 น.

รหัส : LA-RBR-18722

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:00:28 น.

รหัส : LA-RBR-85801

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:38:54 น.

รหัส : TC-RBR-135731

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:33:40 น.

รหัส : LA-RBR-135735

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:33:30 น.

รหัส : LA-RBR-135738

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 227 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:33:24 น.

รหัส : LA-RBR-47006

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:51:25 น.

รหัส : LA-RBR-135746

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 19,460,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 0 งาน 97 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:49:23 น.

รหัส : LA-RBR-83365

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:46:05 น.

รหัส : LA-RBR-144373

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:29:19 น.

รหัส : LA-RBR-85804

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 530,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:15:10 น.

รหัส : AP-RBR-149173

อพาร์ทเมนท์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:14:52 น.

รหัส : HO-RBR-84908

บ้านเดี่ยว

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:13:58 น.

รหัส : LA-RBR-196391

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 3,900 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 18:52:15 น.

รหัส : LA-RBR-201615

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 1 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 18:14:08 น.

รหัส : LA-RBR-128254

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 318 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 17:20:25 น.

รหัส : TC-RBR-209429

อาคารพาณิชย์

บางแพ , ราชบุรี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2562 14:22:38 น.

รหัส : LA-RBR-209260

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2562 00:47:17 น.