ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-141673

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 19:05:34 น.

รหัส : LA-RBR-142003

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 18:55:17 น.

รหัส : LA-RBR-142311

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 18:49:55 น.

รหัส : LA-RBR-142355

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 18:44:20 น.

รหัส : LA-RBR-142424

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 18:38:46 น.

รหัส : LA-RBR-142783

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 18:23:24 น.

รหัส : LA-RBR-54383

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 11:44:53 น.

รหัส : LA-RBR-53439

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,999,999 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 23:38:25 น.

รหัส : LA-RBR-53436

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 4,640,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 23:38:20 น.

รหัส : LA-RBR-53431

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 150 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 23:38:08 น.

รหัส : LA-RBR-53542

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 150 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 23:10:05 น.

รหัส : LA-RBR-53545

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 4,640,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 22:47:49 น.

รหัส : LA-RBR-53546

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,999,999 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 22:47:44 น.

รหัส : TH-RBR-132982

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 21:24:40 น.

รหัส : LA-RBR-127881

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,709,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 15:33:11 น.

รหัส : TC-RBR-143335

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2562 22:58:42 น.

รหัส : HO-RBR-160331

บ้านเดี่ยว

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 15:29:39 น.

รหัส : LA-RBR-45389

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 09:39:13 น.

รหัส : LA-RBR-45396

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 09:39:03 น.

รหัส : LA-RBR-48861

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 09:38:38 น.