ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-174421

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 00:36:39 น.

รหัส : LA-RBR-170430

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 00:36:22 น.

รหัส : LA-RBR-190079

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 23:38:57 น.

รหัส : LA-RBR-179188

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 23:38:24 น.

รหัส : LA-RBR-193016

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 23:36:19 น.

รหัส : LA-RBR-177777

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 23:18:17 น.

รหัส : LA-RBR-173864

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 23:16:46 น.

รหัส : LA-RBR-163120

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 22:55:56 น.

รหัส : LA-RBR-163122

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 22:55:50 น.

รหัส : LA-RBR-206227

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 22:11:19 น.

รหัส : LA-RBR-206243

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 21:27:34 น.

รหัส : LA-RBR-170989

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 18:49:45 น.

รหัส : LA-RBR-177138

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ม.ค. 2563 18:49:26 น.

รหัส : WH-RBR-175082

โรงงาน คลังสินค้า

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 144 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ธ.ค. 2562 12:30:35 น.

รหัส : WH-RBR-208193

โรงงาน คลังสินค้า

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 144 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ธ.ค. 2562 12:14:42 น.

รหัส : LA-RBR-185541

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 25,035,000 บาท

พื้นที่ 345 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ธ.ค. 2562 11:36:15 น.

รหัส : HT-RBR-3824

โรงแรม รีสอร์ท

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2562 16:30:21 น.

รหัส : LA-RBR-161797

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:17:41 น.

รหัส : HO-RBR-173067

บ้านเดี่ยว

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 20:33:45 น.

รหัส : LA-RBR-187461

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 470,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 75 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 18:13:09 น.