ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-163120

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:41:47 น.

รหัส : LA-RBR-163122

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:39:43 น.

รหัส : LA-RBR-163127

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:35:31 น.

รหัส : LA-RBR-163130

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:33:32 น.

รหัส : LA-RBR-163133

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:30:43 น.

รหัส : LA-RBR-163135

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:28:36 น.

รหัส : LA-RBR-163136

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:26:54 น.

รหัส : LA-RBR-163137

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:24:53 น.

รหัส : LA-RBR-163139

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:22:57 น.

รหัส : LA-RBR-163142

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 157 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 02:20:44 น.

รหัส : TC-RBR-166430

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 22:26:38 น.

รหัส : LA-RBR-166429

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 22:11:03 น.

รหัส : LA-RBR-166213

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 11:16:52 น.

รหัส : WH-RBR-145038

โรงงาน คลังสินค้า

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 10:31:55 น.

รหัส : LA-RBR-148101

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 4,487,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 23:03:21 น.

รหัส : LA-RBR-34588

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 23:02:55 น.

รหัส : LA-RBR-33802

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 22:18:25 น.

รหัส : LA-RBR-33634

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 22:18:09 น.

รหัส : LA-RBR-33352

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 22:17:42 น.

รหัส : LA-RBR-29151

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 10,110,125 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2562 22:02:13 น.