ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-213375

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 820,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 23:59:10 น.

รหัส : LA-RBR-48861

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 23:51:33 น.

รหัส : LA-RBR-113161

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 23:46:44 น.

รหัส : LA-RBR-45389

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 23:31:33 น.

รหัส : LA-RBR-108015

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 23:13:05 น.

รหัส : HO-RBR-191975

บ้านเดี่ยว

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 556 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 21:06:46 น.

รหัส : LA-RBR-45396

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2563 20:22:33 น.

รหัส : LA-RBR-182972

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,709,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 05:20:43 น.

รหัส : LA-RBR-22556

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2563 05:48:21 น.

รหัส : LA-RBR-143530

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 187,597,500 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 375 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 13:49:00 น.

รหัส : LA-RBR-127881

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 2,709,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:42:52 น.

รหัส : HO-RBR-134448

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2563 19:27:34 น.

รหัส : LA-RBR-136575

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 19:41:39 น.

รหัส : LA-RBR-149354

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 18:33:58 น.

รหัส : LA-RBR-149359

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 376 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 18:33:42 น.

รหัส : LA-RBR-116691

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 376 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 21:44:39 น.

รหัส : LA-RBR-219567

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 16:16:25 น.

รหัส : LA-RBR-219376

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 16:28:09 น.

รหัส : LA-RBR-219235

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2563 16:25:14 น.

รหัส : HO-RBR-163232

บ้านเดี่ยว

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2563 13:26:06 น.