ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-83365

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2562 16:56:27 น.

รหัส : LA-RBR-121280

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2562 16:13:17 น.

รหัส : LA-RBR-125963

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2562 13:38:32 น.

รหัส : LA-RBR-128254

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 318 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2562 18:25:03 น.

รหัส : LA-RBR-95407

ที่ดิน

วัดเพลง , ราชบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 15:10:06 น.

รหัส : LA-RBR-28091

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 11:38:56 น.

รหัส : LA-RBR-28093

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 11:36:10 น.

รหัส : LA-RBR-53542

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 150 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 06:10:10 น.

รหัส : LA-RBR-53545

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 4,640,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 06:06:53 น.

รหัส : LA-RBR-53546

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,999,999 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 06:05:18 น.

รหัส : LA-RBR-26325

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 1 งาน 67 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 18:34:27 น.

รหัส : LA-RBR-45389

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 17:31:14 น.

รหัส : LA-RBR-45396

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 17:28:46 น.

รหัส : LA-RBR-48861

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 17:20:09 น.

รหัส : LA-RBR-34654

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 14:56:43 น.

รหัส : LA-RBR-108015

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 222 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 12:32:28 น.

รหัส : LA-RBR-113161

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2562 11:56:47 น.

รหัส : LA-RBR-126888

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 23:03:05 น.

รหัส : TC-RBR-66251

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2562 16:32:27 น.

รหัส : LA-RBR-45072

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2562 16:08:39 น.

1 2 3 4 5 6 7 8