ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-78709

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 01:23:42 น.

รหัส : LA-RBR-58209

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 17:29:04 น.

รหัส : LA-RBR-85804

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 530,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 16:19:35 น.

รหัส : LA-RBR-85803

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 16:15:49 น.

รหัส : LA-RBR-85801

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 16:12:04 น.

รหัส : LA-RBR-53725

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 11:24:27 น.

รหัส : LA-RBR-78398

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 06:35:57 น.

รหัส : LA-RBR-78399

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 06:34:47 น.

รหัส : HO-RBR-52982

บ้านเดี่ยว

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 06:25:36 น.

รหัส : LA-RBR-81646

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 06:14:56 น.

รหัส : LA-RBR-75911

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 34,705,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 21:05:38 น.

รหัส : LA-RBR-18722

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 22:24:05 น.

รหัส : LA-RBR-84909

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 15:04:39 น.

รหัส : HO-RBR-84908

บ้านเดี่ยว

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 15:00:54 น.

รหัส : LA-RBR-84905

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 14:49:30 น.

รหัส : LA-RBR-47006

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2561 00:11:32 น.

รหัส : TC-RBR-83512

อาคารพาณิชย์

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 20:08:14 น.

รหัส : LA-RBR-83509

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 20:04:06 น.

รหัส : LA-RBR-83507

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 327 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 20:00:01 น.

รหัส : LA-RBR-83365

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 14:31:56 น.

1 2 3 4 5 6