ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RBR-85804

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 530,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 12:49:48 น.

รหัส : LA-RBR-144373

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 12:41:17 น.

รหัส : TC-RBR-66251

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 12:27:50 น.

รหัส : LA-RBR-83365

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 12:17:20 น.

รหัส : LA-RBR-18722

ที่ดิน

สวนผึ้ง , ราชบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 12:06:51 น.

รหัส : LA-RBR-47006

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 11:56:14 น.

รหัส : LA-RBR-136806

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 3,900 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 11:00:46 น.

รหัส : LA-RBR-166873

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 25,035,000 บาท

พื้นที่ 345 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 10:13:30 น.

รหัส : LA-RBR-100307

ที่ดิน

ดำเนินสะดวก , ราชบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 125 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2562 01:50:23 น.

รหัส : LA-RBR-150432

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 380 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 15:03:13 น.

รหัส : LA-RBR-150716

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 500,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 850 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 14:52:43 น.

รหัส : LA-RBR-143530

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 187,597,500 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 375 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 11:41:58 น.

รหัส : LA-RBR-82535

ที่ดิน

จอมบึง , ราชบุรี

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 11:40:23 น.

รหัส : HO-RBR-163232

บ้านเดี่ยว

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2562 05:28:17 น.

รหัส : LA-RBR-161797

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562 13:23:12 น.

รหัส : LA-RBR-167169

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562 12:47:40 น.

รหัส : LA-RBR-45072

ที่ดิน

ปากท่อ , ราชบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2562 12:09:22 น.

รหัส : TC-RBR-166852

อาคารพาณิชย์

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 18:18:29 น.

รหัส : LA-RBR-73595

ที่ดิน

เมืองราชบุรี , ราชบุรี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 238 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 14:32:28 น.

รหัส : LA-RBR-22556

ที่ดิน

บ้านโป่ง , ราชบุรี

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2562 13:11:15 น.