ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-128452

ที่ดิน

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:34:37 น.

รหัส : LA-CNX-128450

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 12,100,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:25:11 น.

รหัส : LA-CNX-128449

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 1,681,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:20:44 น.

รหัส : LA-CNX-128445

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:12:09 น.

รหัส : LA-CNX-128443

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 7,400,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 05:07:52 น.

รหัส : LA-CNX-128440

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 174 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:59:25 น.

รหัส : LA-CNX-128438

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:55:09 น.

รหัส : LA-CNX-128437

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:50:51 น.

รหัส : LA-CNX-128436

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:46:35 น.

รหัส : LA-CNX-128435

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 24,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:42:19 น.

รหัส : LA-CNX-128434

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 89,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:38:08 น.

รหัส : LA-CNX-128433

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,369,000 บาท

พื้นที่ 514 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:33:56 น.

รหัส : LA-CNX-128432

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:29:48 น.

รหัส : LA-CNX-128431

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:25:37 น.

รหัส : LA-CNX-128430

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 207,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 83 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:21:26 น.

รหัส : LA-CNX-128429

ที่ดิน

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 2 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:17:13 น.

รหัส : LA-CNX-128428

ที่ดิน

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 04:12:58 น.

รหัส : LA-CNX-128350

ที่ดิน

แม่อาย , เชียงใหม่

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2562 00:18:48 น.

รหัส : TC-CNX-128231

อาคารพาณิชย์

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2562 15:57:18 น.

รหัส : HO-CNX-118511

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,990,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2562 15:26:10 น.