ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-66887

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 8,370,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 16:42:06 น.

รหัส : HO-CNX-34049

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 15:34:46 น.

รหัส : HO-CNX-34050

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 15:33:15 น.

รหัส : LA-CNX-77838

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 35,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:43:47 น.

รหัส : LA-CNX-77837

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 3,120,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:39:38 น.

รหัส : HO-CNX-77763

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 00:30:03 น.

รหัส : HO-CNX-77747

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 2561 23:33:46 น.

รหัส : CO-CNX-50313

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 14:35:41 น.

รหัส : LA-CNX-59488

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 13:52:56 น.

รหัส : LA-CNX-77244

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 6,262,500 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 22:05:28 น.

รหัส : CO-CNX-77129

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,560,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:56:28 น.

รหัส : LA-CNX-65705

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 06:53:12 น.

รหัส : LA-CNX-65711

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 06:52:01 น.

รหัส : HO-CNX-45086

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 15:09:24 น.

รหัส : HT-CNX-45749

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 15:06:13 น.

รหัส : HO-CNX-45750

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 15:03:18 น.

รหัส : HO-CNX-76875

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 13:58:05 น.

รหัส : HO-CNX-58634

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 19:44:48 น.

รหัส : HO-CNX-69395

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 19:34:20 น.

รหัส : HT-CNX-76390

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 16:15:17 น.