ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-99344

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.พ. 2562 12:43:28 น.

รหัส : HO-CNX-77747

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.พ. 2562 10:44:10 น.

รหัส : LA-CNX-118274

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.พ. 2562 06:45:17 น.

รหัส : HT-CNX-29798

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 15:59:16 น.

รหัส : HO-CNX-39385

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 15:51:16 น.

รหัส : TC-CNX-128905

อาคารพาณิชย์

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 15:01:33 น.

รหัส : LA-CNX-99977

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 15:00:14 น.

รหัส : CO-CNX-99981

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:59:07 น.

รหัส : HO-CNX-99985

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:58:02 น.

รหัส : LA-CNX-99989

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:56:51 น.

รหัส : LA-CNX-99994

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:55:41 น.

รหัส : HO-CNX-106243

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:54:32 น.

รหัส : LA-CNX-66884

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 26,797,500 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:23:17 น.

รหัส : LA-CNX-66887

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 8,370,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:22:06 น.

รหัส : HO-CNX-131734

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 14:01:39 น.

รหัส : HO-CNX-87823

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 04:16:39 น.

รหัส : CO-CNX-88376

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,863,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 04:08:36 น.

รหัส : CO-CNX-97221

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 03:25:08 น.

รหัส : CO-CNX-95195

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,360,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 03:22:58 น.

รหัส : CO-CNX-95497

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 4,990,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2562 03:07:17 น.