ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-108117

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,599,500 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:55:05 น.

รหัส : CO-CNX-8830

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:29:13 น.

รหัส : LA-CNX-129000

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:26:47 น.

รหัส : HT-CNX-44339

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 11:23:47 น.

รหัส : LA-CNX-126382

ที่ดิน

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 16,513,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 0 งาน 47 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 11:16:30 น.

รหัส : LA-CNX-130621

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 11:11:17 น.

รหัส : LA-CNX-141925

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 6,262,500 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 10:09:56 น.

รหัส : LA-CNX-140877

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 10,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 23:50:24 น.

รหัส : CO-CNX-31235

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 885,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 20:00:25 น.

รหัส : HO-CNX-31948

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 300 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:59:27 น.

รหัส : CO-CNX-33805

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:47:01 น.

รหัส : LA-CNX-37929

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:46:49 น.

รหัส : CO-CNX-37204

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:34:22 น.

รหัส : CO-CNX-37206

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:33:23 น.

รหัส : LA-CNX-37208

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:32:27 น.

รหัส : LA-CNX-127069

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 13,956,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:55:42 น.

รหัส : HO-CNX-136512

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,990,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:35:05 น.

รหัส : LA-CNX-94407

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 15:32:18 น.

รหัส : HO-CNX-99344

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 15:30:35 น.

รหัส : LA-CNX-59330

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 15:23:36 น.