ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-132746

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 15:47:39 น.

รหัส : TC-CNX-142392

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 14:13:34 น.

รหัส : TC-CNX-132753

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 13:00:58 น.

รหัส : HO-CNX-132756

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:59:57 น.

รหัส : LA-CNX-132760

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:58:53 น.

รหัส : TC-CNX-142350

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 12:07:11 น.

รหัส : TC-CNX-142291

อาคารพาณิชย์

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,890,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 07:51:53 น.

รหัส : LA-CNX-142133

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 3ไร่ 3 งาน

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 21:20:32 น.

รหัส : TC-CNX-68276

อาคารพาณิชย์

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:04:36 น.

รหัส : HO-CNX-69738

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 38,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:00:33 น.

รหัส : HT-CNX-76390

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:56:44 น.

รหัส : HO-CNX-112306

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:26:21 น.

รหัส : LA-CNX-139453

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:09:35 น.

รหัส : LA-CNX-94689

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:04:26 น.

รหัส : LA-CNX-96450

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:03:12 น.

รหัส : LA-CNX-96453

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:01:52 น.

รหัส : LA-CNX-96456

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:00:34 น.

รหัส : LA-CNX-108102

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:59:12 น.

รหัส : CO-CNX-108104

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:57:44 น.

รหัส : HO-CNX-108112

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:56:20 น.