ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-53481

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 8,370,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2561 00:32:15 น.

รหัส : LA-CNX-42409

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:24:17 น.

รหัส : LA-CNX-42410

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:22:51 น.

รหัส : LA-CNX-42519

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:21:20 น.

รหัส : HO-CNX-42983

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,660,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:19:52 น.

รหัส : HO-CNX-44375

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,660,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:18:26 น.

รหัส : LA-CNX-44378

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 475,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:17:00 น.

รหัส : LA-CNX-44379

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 665,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:15:36 น.

รหัส : LA-CNX-44381

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:14:12 น.

รหัส : LA-CNX-44382

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:12:47 น.

รหัส : LA-CNX-44384

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:11:20 น.

รหัส : HO-CNX-44661

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:08:31 น.

รหัส : LA-CNX-44671

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:07:10 น.

รหัส : LA-CNX-44672

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:05:50 น.

รหัส : HO-CNX-44673

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:04:25 น.

รหัส : TC-CNX-49289

อาคารพาณิชย์

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:03:03 น.

รหัส : CO-CNX-50157

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 07:01:43 น.

รหัส : TC-CNX-50158

อาคารพาณิชย์

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 06:57:28 น.

รหัส : HO-CNX-50530

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 06:56:06 น.

รหัส : TC-CNX-50532

อาคารพาณิชย์

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 06:54:44 น.