ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-82045

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 29,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:20:17 น.

รหัส : LA-CNX-82050

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:18:51 น.

รหัส : HO-CNX-82054

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:17:32 น.

รหัส : HO-CNX-83277

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:16:14 น.

รหัส : HO-CNX-83278

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:14:49 น.

รหัส : HO-CNX-83279

บ้านเดี่ยว

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:13:35 น.

รหัส : HO-CNX-83280

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:12:17 น.

รหัส : HO-CNX-83281

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 14,990,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:11:02 น.

รหัส : LA-CNX-84006

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,925,000 บาท

พื้นที่ 154 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:09:44 น.

รหัส : LA-CNX-84007

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 7,700,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:08:25 น.

รหัส : HO-CNX-84008

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:07:10 น.

รหัส : LA-CNX-84373

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,852,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:05:55 น.

รหัส : HO-CNX-84374

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:04:34 น.

รหัส : HO-CNX-84375

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:03:19 น.

รหัส : TC-CNX-84376

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:01:55 น.

รหัส : HO-CNX-84378

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 14:00:39 น.

รหัส : HO-CNX-84380

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:59:22 น.

รหัส : LA-CNX-84817

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:58:09 น.

รหัส : HO-CNX-84822

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:56:49 น.

รหัส : HO-CNX-84831

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,390,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 13:55:27 น.