ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-UBN-32252

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 230

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 10:06:07 น.

รหัส : LA-UBN-32249

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 22,800,000 บาท

พื้นที่ 12ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 09:58:25 น.

รหัส : LA-UBN-19237

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:13:33 น.

รหัส : LA-UBN-19238

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:12:31 น.

รหัส : LA-UBN-19239

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:11:36 น.

รหัส : LA-UBN-20690

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:10:35 น.

รหัส : LA-UBN-25436

ที่ดิน

ดอนมดแดง , อุบลราชธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 21:33:53 น.

รหัส : LA-UBN-13419

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2561 13:08:44 น.

รหัส : LA-UBN-20153

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 8,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 18:04:02 น.

รหัส : LA-UBN-20976

ที่ดิน

ดอนมดแดง , อุบลราชธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.พ. 2561 11:32:29 น.

รหัส : LA-UBN-20408

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 19:10:26 น.

รหัส : LA-UBN-19236

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ม.ค. 2561 12:04:37 น.

รหัส : LA-UBN-19135

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 12:53:10 น.

รหัส : LA-UBN-19137

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 12:51:16 น.

รหัส : LA-UBN-19139

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 12:49:13 น.

รหัส : LA-UBN-19140

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 12:47:10 น.

รหัส : LA-UBN-12574

ที่ดิน

สิรินธร , อุบลราชธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 90 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2561 03:24:22 น.

รหัส : LA-UBN-13410

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2560 15:47:06 น.

1 2