ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-UBN-65168

ที่ดิน

พิบูลมังสาหาร , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2561 11:06:55 น.

รหัส : LA-UBN-9383

ที่ดิน

เขมราฐ , อุบลราชธานี

ราคา 34,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2561 16:30:56 น.

รหัส : LA-UBN-61469

ที่ดิน

พิบูลมังสาหาร , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2561 11:03:38 น.

รหัส : LA-UBN-6796

ที่ดิน

ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ค. 2561 02:50:45 น.

รหัส : LA-UBN-57452

ที่ดิน

พิบูลมังสาหาร , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 10:16:47 น.

รหัส : LA-UBN-13180

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 15:46:37 น.

รหัส : LA-UBN-44121

ที่ดิน

สิรินธร , อุบลราชธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 1 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 11:52:59 น.

รหัส : LA-UBN-48769

ที่ดิน

ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2561 23:15:06 น.

รหัส : LA-UBN-47467

ที่ดิน

ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 มิ.ย. 2561 02:08:44 น.

รหัส : LA-UBN-37384

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 146

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 10:16:41 น.

รหัส : LA-UBN-37381

ที่ดิน

เดชอุดม , อุบลราชธานี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 10:10:34 น.

รหัส : LA-UBN-37380

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 230

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 09:57:01 น.

รหัส : LA-UBN-37378

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 22,800,000 บาท

พื้นที่ 12

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 09:49:46 น.

รหัส : LA-UBN-29412

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 2561 21:41:15 น.

รหัส : LA-UBN-32257

ที่ดิน

วารินชำราบ , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 146

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 10:20:40 น.

รหัส : LA-UBN-32254

ที่ดิน

เดชอุดม , อุบลราชธานี

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 10:14:57 น.

รหัส : LA-UBN-32252

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 230

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 10:06:07 น.

รหัส : LA-UBN-32249

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 22,800,000 บาท

พื้นที่ 12ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 09:58:25 น.

รหัส : LA-UBN-19237

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:13:33 น.

รหัส : LA-UBN-19238

ที่ดิน

เมืองอุบลราชธานี , อุบลราชธานี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2561 14:12:31 น.

1 2 3