ประกาศ Exclusive

ขายบ้านเดี่ยวสองชั้นแต่งใหม่สวยบางปลา

ราคา 3,200,000 บาท

บางพลี , สมุทรปราการ

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-5468

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:39:04 น.

รหัส : CO-SPK-5485

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:38:05 น.

รหัส : CO-SPK-5536

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:37:09 น.

รหัส : CO-SPK-7345

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:36:12 น.

รหัส : CO-SPK-7547

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:28:39 น.

รหัส : CO-SPK-7548

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:27:44 น.

รหัส : CO-SPK-7679

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:26:47 น.

รหัส : CO-SPK-7987

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:22:02 น.

รหัส : CO-SPK-7988

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:21:06 น.

รหัส : CO-SPK-7989

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,700 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:20:11 น.

รหัส : CO-SPK-7990

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,700 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:19:13 น.

รหัส : CO-SPK-7992

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 17,500 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:18:17 น.

รหัส : CO-SPK-7994

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:17:20 น.

รหัส : CO-SPK-7998

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:16:22 น.

รหัส : CO-SPK-8001

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:15:27 น.

รหัส : CO-SPK-8003

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:14:31 น.

รหัส : CO-SPK-8391

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:12:41 น.

รหัส : CO-SPK-8392

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:11:44 น.

รหัส : CO-SPK-9966

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:08:55 น.

รหัส : CO-SPK-9967

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:08:00 น.