ประกาศ Exclusive

ขายบ้านเดี่ยวสองชั้นแต่งใหม่สวยบางปลา

ราคา 3,200,000 บาท

บางพลี , สมุทรปราการ

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-159804

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:42:48 น.

รหัส : CO-SPK-148440

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:42:14 น.

รหัส : CO-SPK-148444

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:42:05 น.

รหัส : CO-SPK-148447

คอนโดมิเนียม

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:37:13 น.

รหัส : CO-SPK-149371

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:33:44 น.

รหัส : CO-SPK-152630

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:33:21 น.

รหัส : CO-SPK-149747

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,300 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:33:09 น.

รหัส : CO-SPK-159075

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:28:31 น.

รหัส : CO-SPK-149355

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:27:50 น.

รหัส : CO-SPK-158725

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:24:35 น.

รหัส : CO-SPK-58887

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:24:02 น.

รหัส : CO-SPK-58886

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:23:57 น.

รหัส : CO-SPK-61652

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:23:32 น.

รหัส : CO-SPK-59665

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:19:27 น.

รหัส : CO-SPK-59132

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:15:04 น.

รหัส : CO-SPK-59129

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:14:59 น.

รหัส : CO-SPK-58892

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:14:48 น.

รหัส : CO-SPK-58207

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,200 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:10:18 น.

รหัส : CO-SPK-59142

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:09:27 น.

รหัส : CO-SPK-57059

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2562 03:06:50 น.