ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKW-123861

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 2562 15:42:04 น.

รหัส : LA-SKW-123564

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2562 15:22:00 น.

รหัส : LA-SKW-123559

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2562 13:34:35 น.

รหัส : LA-SKW-123528

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2562 10:12:49 น.

รหัส : LA-SKW-123527

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2562 10:08:17 น.

รหัส : LA-SKW-123064

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2562 18:54:13 น.

รหัส : HO-SKW-123047

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2562 15:33:05 น.

รหัส : HO-SKW-123028

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2562 14:12:54 น.

รหัส : LA-SKW-122992

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2562 12:24:23 น.

รหัส : HO-SKW-122989

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2562 12:20:01 น.

รหัส : LA-SKW-122802

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2562 18:09:28 น.

รหัส : TC-SKW-122689

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2562 13:16:12 น.

รหัส : LA-SKW-121900

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 16:27:00 น.

รหัส : LA-SKW-121884

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 15:08:32 น.

รหัส : LA-SKW-121756

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2562 10:16:24 น.

รหัส : TC-SKW-121228

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 17:27:50 น.

รหัส : TC-SKW-121194

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 12:24:26 น.

รหัส : LA-SKW-121185

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2562 11:10:43 น.

รหัส : LA-SKW-120530

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 14:58:11 น.

รหัส : TC-SKW-120454

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 12:18:45 น.