ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-154787

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2562 11:38:43 น.

รหัส : LA-SKW-154784

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2562 11:33:27 น.

รหัส : LA-SKW-154402

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 290,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 88 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2562 11:52:24 น.

รหัส : LA-SKW-154401

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2562 11:47:28 น.

รหัส : LA-SKW-154135

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2562 18:17:04 น.

รหัส : LA-SKW-154133

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2562 18:12:03 น.

รหัส : HO-SKW-154131

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2562 18:07:08 น.

รหัส : HO-SKW-153723

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2562 11:59:23 น.

รหัส : LA-SKW-153548

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 8,730,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 3 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2562 16:21:38 น.

รหัส : LA-SKW-153544

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 290,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 88 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2562 16:16:44 น.

รหัส : LA-SKW-153508

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2562 14:35:00 น.

รหัส : LA-SKW-152839

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2562 17:48:10 น.

รหัส : LA-SKW-152837

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2562 17:43:25 น.

รหัส : LA-SKW-152836

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2562 17:38:40 น.

รหัส : LA-SKW-152758

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2562 13:11:49 น.

รหัส : TC-SKW-152757

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2562 13:07:01 น.

รหัส : HO-SKW-152420

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 15:14:20 น.

รหัส : LA-SKW-152419

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 15:09:18 น.

รหัส : TC-SKW-152337

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 11:23:15 น.

รหัส : LA-SKW-152154

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ค. 2562 16:10:26 น.