ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKW-163825

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 48 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2562 16:10:48 น.

รหัส : HO-SKW-163467

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 16:53:19 น.

รหัส : LA-SKW-163456

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 15:36:19 น.

รหัส : LA-SKW-163454

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 15:29:55 น.

รหัส : LA-SKW-163452

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 15:23:26 น.

รหัส : HO-SKW-163449

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 15:09:58 น.

รหัส : LA-SKW-163422

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 12:19:22 น.

รหัส : LA-SKW-163418

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 121 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มิ.ย. 2562 12:12:33 น.

รหัส : HO-SKW-163029

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2562 15:12:32 น.

รหัส : LA-SKW-162982

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2562 12:13:50 น.

รหัส : LA-SKW-162978

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2562 12:07:03 น.

รหัส : HO-SKW-162974

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2562 11:59:36 น.

รหัส : LA-SKW-162714

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2562 15:23:18 น.

รหัส : TC-SKW-159304

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 16:05:41 น.

รหัส : HO-SKW-159300

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 16:00:55 น.

รหัส : LA-SKW-159297

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2562 15:55:38 น.

รหัส : HO-SKW-158453

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2562 11:19:15 น.

รหัส : LA-SKW-158099

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2562 13:48:16 น.

รหัส : LA-SKW-157132

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2562 11:30:51 น.

รหัส : LA-SKW-156260

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2562 15:14:29 น.