ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-82083

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 390,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 3 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 12:02:51 น.

รหัส : LA-CCO-82076

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 3 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 11:42:31 น.

รหัส : LA-CCO-82074

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 2 งาน 83 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 11:37:40 น.

รหัส : HO-CCO-16225

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:53:48 น.

รหัส : HO-CCO-16226

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:52:57 น.

รหัส : HO-CCO-81976

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:16:11 น.

รหัส : TC-CCO-80960

อาคารพาณิชย์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 7,950,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 22:38:58 น.

รหัส : LA-CCO-50111

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 03:16:37 น.

รหัส : LA-CCO-47677

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 00:28:20 น.

รหัส : LA-CCO-77535

ที่ดิน

สนามชัยเขต , ฉะเชิงเทรา

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 1 งาน 68 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 20:55:16 น.

รหัส : WH-CCO-77128

โรงงาน คลังสินค้า

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 16:20:15 น.

รหัส : LA-CCO-64345

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 45,130,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2561 13:42:59 น.

รหัส : LA-CCO-76435

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 17:50:57 น.

รหัส : TC-CCO-76333

อาคารพาณิชย์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 12:22:04 น.

รหัส : LA-CCO-75268

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 12:58:56 น.

รหัส : LA-CCO-75267

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 12:53:36 น.

รหัส : WH-CCO-67971

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 3 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2561 11:28:47 น.

รหัส : LA-CCO-73526

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 68,692,500 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ย. 2561 13:37:35 น.

รหัส : LA-CCO-73301

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,732,500 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2561 20:36:24 น.

รหัส : LA-CCO-73222

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 68,692,500 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2561 08:33:50 น.