ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RYG-70089

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:35:58 น.

รหัส : HO-RYG-70093

บ้านเดี่ยว

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:33:45 น.

รหัส : LA-RYG-78247

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:18:36 น.

รหัส : LA-RYG-78250

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:16:29 น.

รหัส : HO-RYG-78253

บ้านเดี่ยว

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:13:59 น.

รหัส : CO-RYG-85732

คอนโดมิเนียม

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 124 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2561 10:01:12 น.

รหัส : LA-RYG-77889

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 130,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 54 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:38:05 น.

รหัส : LA-RYG-77891

ที่ดิน

บ้านค่าย , ระยอง

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:37:04 น.

รหัส : LA-RYG-77893

ที่ดิน

บ้านค่าย , ระยอง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:36:06 น.

รหัส : LA-RYG-77895

ที่ดิน

บ้านค่าย , ระยอง

ราคา 2,055,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:35:07 น.

รหัส : LA-RYG-85730

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:25:23 น.

รหัส : HO-RYG-85735

บ้านเดี่ยว

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:23:30 น.

รหัส : LA-RYG-85736

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:22:30 น.

รหัส : LA-RYG-85738

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:21:33 น.

รหัส : LA-RYG-85740

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 21:20:40 น.

รหัส : TC-RYG-95747

อาคารพาณิชย์

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2561 14:25:37 น.

รหัส : HO-RYG-88519

บ้านเดี่ยว

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 พ.ย. 2561 11:00:37 น.

รหัส : HO-RYG-95035

บ้านเดี่ยว

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2561 13:55:05 น.

รหัส : LA-RYG-77578

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2561 09:58:50 น.

รหัส : LA-RYG-77791

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2561 09:57:47 น.