ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-RYG-109937

อาคารพาณิชย์

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 19:12:26 น.

รหัส : TC-RYG-114102

อาคารพาณิชย์

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 18:44:54 น.

รหัส : TC-RYG-114104

อาคารพาณิชย์

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 18:43:31 น.

รหัส : TC-RYG-121445

อาคารพาณิชย์

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 17:50:07 น.

รหัส : LA-RYG-130712

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 16:45:40 น.

รหัส : LA-RYG-51166

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:31:54 น.

รหัส : LA-RYG-51170

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:30:40 น.

รหัส : LA-RYG-51172

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:29:29 น.

รหัส : LA-RYG-51178

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:26:54 น.

รหัส : LA-RYG-51179

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:25:41 น.

รหัส : LA-RYG-51182

ที่ดิน

บ้านฉาง , ระยอง

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:24:32 น.

รหัส : HO-RYG-74290

บ้านเดี่ยว

บ้านฉาง , ระยอง

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:12:31 น.

รหัส : CO-RYG-15850

คอนโดมิเนียม

แกลง , ระยอง

ราคา 4,650,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:11:35 น.

รหัส : LA-RYG-76767

ที่ดิน

บ้านฉาง , ระยอง

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:10:06 น.

รหัส : LA-RYG-70440

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:03:55 น.

รหัส : LA-RYG-70442

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:02:45 น.

รหัส : LA-RYG-70444

ที่ดิน

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:01:26 น.

รหัส : TC-RYG-70446

อาคารพาณิชย์

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 15:00:17 น.

รหัส : TC-RYG-70449

อาคารพาณิชย์

ปลวกแดง , ระยอง

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 14:58:58 น.

รหัส : LA-RYG-133302

ที่ดิน

บ้านฉาง , ระยอง

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 35 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2562 14:46:08 น.