ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SRI-53775

บ้านเดี่ยว

หนองแซง , สระบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 01:25:38 น.

รหัส : HO-SRI-81896

บ้านเดี่ยว

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 54

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 20:31:29 น.

รหัส : LA-SRI-27448

ที่ดิน

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 2 งาน 306 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 10:07:28 น.

รหัส : LA-SRI-81424

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 9,061,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 01:09:27 น.

รหัส : LA-SRI-45081

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 1 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 03:25:56 น.

รหัส : LA-SRI-69357

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 175 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:15:25 น.

รหัส : LA-SRI-69361

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 236 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:13:53 น.

รหัส : LA-SRI-69660

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:12:06 น.

รหัส : LA-SRI-70721

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:11:22 น.

รหัส : LA-SRI-70724

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:09:54 น.

รหัส : LA-SRI-72032

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:07:29 น.

รหัส : LA-SRI-72039

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:06:00 น.

รหัส : LA-SRI-72040

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 261 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:05:05 น.

รหัส : LA-SRI-72047

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 261 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:02:31 น.

รหัส : LA-SRI-72051

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 266 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:00:53 น.

รหัส : LA-SRI-72064

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 13:00:05 น.

รหัส : LA-SRI-72962

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:56:59 น.

รหัส : LA-SRI-72965

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 335 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:56:16 น.

รหัส : LA-SRI-72966

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:55:27 น.

รหัส : LA-SRI-72969

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 12:53:53 น.