ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SRI-158967

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 มี.ค. 2563 13:37:26 น.

รหัส : TC-SRI-107505

อาคารพาณิชย์

หนองแค , สระบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มี.ค. 2563 18:37:21 น.

รหัส : LA-SRI-106873

ที่ดิน

หนองแค , สระบุรี

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มี.ค. 2563 18:14:18 น.

รหัส : HO-SRI-12631

บ้านเดี่ยว

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 20:00:39 น.

รหัส : HO-SRI-6448

บ้านเดี่ยว

เมืองสระบุรี , สระบุรี

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 19:43:03 น.

รหัส : LA-SRI-3401

ที่ดิน

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 19:41:44 น.

รหัส : LA-SRI-192374

ที่ดิน

วิหารแดง , สระบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:09:37 น.

รหัส : LA-SRI-194404

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:08:34 น.

รหัส : LA-SRI-194415

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:08:20 น.

รหัส : LA-SRI-202894

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 1,425,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:07:14 น.

รหัส : LA-SRI-192372

ที่ดิน

วิหารแดง , สระบุรี

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:06:13 น.

รหัส : LA-SRI-194401

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:05:07 น.

รหัส : LA-SRI-121218

ที่ดิน

วิหารแดง , สระบุรี

ราคา 3,456,300 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:04:06 น.

รหัส : LA-SRI-114872

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 27,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 18:04:02 น.

รหัส : LA-SRI-99917

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 2 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:57:47 น.

รหัส : LA-SRI-99915

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:57:42 น.

รหัส : LA-SRI-132192

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:20:49 น.

รหัส : LA-SRI-119054

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 12,856,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 2 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:20:12 น.

รหัส : LA-SRI-99941

ที่ดิน

แก่งคอย , สระบุรี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:08:48 น.

รหัส : LA-SRI-133765

ที่ดิน

วิหารแดง , สระบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563 17:08:02 น.